We werken vanaf 2022 met HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving aan een Zeeuwse monitor Brede Welvaart. Hiermee zijn overheidsinspanningen en de impact op leefbaarheid en economische performance te meten. De Staat van Zeeland, het eens in de vier jaar gehouden grootschalige onderzoek onder de Zeeuwse bevolking, wordt in 2021 onder de naam ‘Leven in Zeeland 2021’ door het kenniscentrum uitgevoerd en legt hiervoor de basis.