- over het uitvoeren van onderzoek;

- over het geven van advies;

- over het organiseren van themabijeenkomsten over ontwikkelingen die gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers.