Het living lab slimme mobiliteit is in 2021 opgezet om innovaties in Zeeland uit te proberen gericht op een betere personenmobiliteit in een meer dunbevolkt gebied. Het uittesten en uitproberen van innovaties moet leiden tot oplossingen die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het mobiliteitssysteem in Zeeland. In 2022 wordt verder gewerkt aan de innovaties die in 2021 zijn opgestart en er wordt begonnen met nieuwe pilotprojecten die worden ingediend bij het programmateam.

De pilot projecten die worden ingediend moeten innovatief zijn en een bijdrage leveren aan het slimmer maken van de mobiliteit in een plattelandsregio en een hoge toeristische druk. Pilotprojecten waarvoor een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd worden bij haalbaarheid gerealiseerd in 2022. Zoals bijvoorbeeld het super slim laadplein met bidirectionele laadpunten en elektrische deelauto’s die bidirectioneel kunnen laden in Vlissingen.

Tegen eind van het jaar wordt wederom een debatdag slimme mobiliteit georganiseerd in Vlissingen om de voorgang van het living lab met de regio te delen en inspiratie op te doen voor het verder uitbouwen van het living lab Slimme Mobiliteit in Zeeland.