Het uitdaagrecht opnemen in een nieuw vast te stellen provinciale participatieverordening als uitwerking van de Wet versterking participatie op decentraal niveau.