Er wordt onderzoek gedaan naar locaties en ontwikkelmogelijkheden van elektrolysers in Zeeland.