Dat doen wij onder meer door de uitvoering van een Bibob APK, ondersteunen van het programma Weerbare Zeehavens, het ontwikkelen van een Zeeuwse baseline weerbare overheid, het in kaart brengen van de eigen (informatie)positie en het bevorderen van het bewustzijn en de weerbaarheid van de eigen organisatie.