De Provincie Zeeland en North Sea Port zijn samen met o.a. het Ministerie van I&W en  de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant deelnemer aan het MIRT-onderzoek Goederenvervoer Corridor Zuid (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen), bedoeld om de kansen te inventariseren voor het creëren en versterken van een optimaal aantal verbindingen tussen de netwerken en modaliteiten op deze corridor (vervoersperspectief) en tussen de netwerken en de regio (economisch perspectief). Ook is er gerichtheid op de verbetering van de doorstroming en service voor de gebruikers (verkeersperspectief). De al lang gekoesterde ambitie van de VEZA-boog (verbetering spoorverbinding Zeeland-Antwerpen) is hier onderdeel van. In het najaar (BO MIRT 2021) volgt een besluit, dat de basis vormt voor een actieprogramma GVC Zuid voor 2022 e.v.