Naast een inzet op jonge makers willen wij het cultuurveld vanuit de intrinsieke waarde verbinden met andere domeinen. Er wordt ingezet op de volgende domeinverbindingen:

  • Cultuur en economie (bijdrage aan Zeeuwse economie en vestigingsklimaat en cultuur als creatieve, innovatieve industrie);
  • Cultuur en marketing (Zichtbaar Zeeland);
  • Cultuur en natuur (cultuurlandschap);
  • Cultuur en leefbaarheid (inclusie, vrijwilligersbeleid);
  • Cultuur en vorming (cultuureducatie en talentontwikkeling);
  • Cultuur en maatschappelijke opgaven zoals energietransitie & klimaatverandering (bijv. via cultuurlandschap en Erfgoed-deals met Rijk);
  • Cultuur in verbinding met Nederland en Europa (Rijk, Europa, Vlaanderen/Gent)

De bovenstaande vernieuwing heeft de meeste kracht als deze uit het veld zelf voortkomt. Wij nodigen het veld dan ook nadrukkelijk uit om met goede ideeën en actieplannen te komen. Omdat de culturele en creatieve sector ook een economische (vestigings)factor vormt, is het logisch om het bedrijfsleven te vragen om zich hiermee te verbinden en mee vorm te geven.