Met het Waterschap Scheldestromen worden de aanpassingen aan de getijdenduiker doorgevoerd.