Door het behoud van de hoofdstructuur, gemeenschappelijke duiding strategie, verduidelijking rollen en verantwoordelijkheden, betere positionering lobby, vergroten betrokkenheid volksvertegenwoordigers en meer opgavegericht en in Triple-Helix-wijze samen te werken.