In de Vlaams Nederlandse regeringstop van 2018 is een systeem van grensbestuur afgesproken met een escalatiemechanisme naar de Vlaamse overheid en de rijksoverheid voor zover het centrale bevoegdheden betreft. In 2022 zal dit systeem verder worden doorontwikkeld op basis van de opgedane ervaringen en een aanvullend advies hoe de aanpak van (juridische) grensknelpunten hierin geïncorporeerd kan worden.