Via de landelijke data top 15 werken we toe naar 90% data op orde, actueel betrouwbaar, cyberproof en conform de AVG eind 2023. In het Regionaal Data Team werken we aan informatieverzameling en deling van de data top 15 en zullen we, aanvullend daarop, data verzamelen die relevant is om vraag en aanbod van mobiliteit in Zeeland passend op de reizigersvraag te kunnen organiseren.