Continueren bestuurlijke samenwerking (spiegelen en leren) met provincie Fryslân . Daarnaast is de inzet dat het rijk/nieuwe kabinet gezien de regionale congruentie in onze provincies integrale gebiedsgerichte afspraken maakt.