Met de betrokken partners wordt gewerkt aan de gebiedsidentiteit en de promotie van het gebied.