- voor dienstregelingsjaar 2022 vindt voor het openbaar busvervoer en de Westerschelde Ferry een hernieuwde afstemming plaats van vraag en aanbod, rekening houdend met de gevolgen van de coronacrisis en de introductie van de intercity per december 2021

- verbeteren grensoverschrijdend openbaar vervoer Nederland-Vlaanderen, met prioriteit voor versnelling van de verbinding Gent-Terneuzen als onderdeel van de buscorridor Rotterdam-Goes-Gent

- blijvend aandacht voor de treinverbinding van/naar Zeeland, met specifiek aandacht voor goede overstappen (o.a. Roosendaal)