Binnen het landelijk Bestuurlijk Platform Visserijoverheden geven we voortdurende aandacht aan de voorde visserijsector belangrijke dossiers. Denk hierbij aan aanlandplicht, ruimte op zee, Noordzee akkoord en kottervisie.