In 2020 hebben we met onze partners de regionale uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze bevat de uitvoeringsstrategie van het samenwerkingsverband ROVZ voor de komende tien jaar. Vanuit het team ROVZ wordt de uitvoering zoveel mogelijk gecoördineerd. Eén van de uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is immers de integrale aanpak door de gezamenlijke partners. Deze coördinerende taak bevat verschillende onderdelen. Partners worden samengebracht en acties van verschillende partners worden zo op elkaar afgestemd. Daarnaast levert het team ROVZ verschillende faciliterende diensten zoals het in kaart brengen van verkeersveiligheid door het uitgeven van een mediascan en een kwartaalrapportage verkeersveiligheid. We zijn ook contactpersoon voor het statistisch programma VIA en delen belangrijke informatie met onze partners via o.a. regelmatig uitgebrachte nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. Voor heel Zeeland coördineren we de campagne-uitingen en doen we de communicatie. We organiseren jaarlijks de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid. We zijn ook verantwoordelijk voor het organiseren van verkeerseducatie op Zeeuwse basisscholen, middelbare scholen en het MBO en HBO. De inspanningen voor 2022 zijn er o.a. op gericht om meer basisschollen zich te laten aansluiten bij het ZVL (Zeeuws Verkeersveiligheidslabel). Daarnaast verbreden we de mogelijkheden voor het middelbaar onderwijs en ontwikkelen we nieuwe mogelijkheden voor MBO en HBO.