Voldoen aan Europese Kaderrichtlijn Water en Zwemwaterrichtlijn