Doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe busconcessie die start vanaf december 2024. Uitvraag gebeurt conform uitgangspunten van de Regionale Mobiliteitsstrategie.