Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel
Toevoegingen 15.130 12.255 12.380 12.857 11.995
Onttrekkingen 18.440 18.124 18.049 20.290 18.396
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Dekkingsreserve Mauritsfort
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 95 - - - -
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 67 67 67 67 67
Dekkingsreserve gebouw G
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 74 74 74 74 74
Dekkingsreserve N286
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 20 20 20 20 20
Dekkingsreserve NCV
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Dekkingsreserve IT-infrastructuur
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 100 100
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 15 15 15 15 15
Totaal stucturele toevoegingen 15.130 12.255 12.380 12.857 11.995
Totaal structurele onttrekkingen 34.668 31.382 31.432 34.150 31.394
Saldo (negatief is afname reserve) -19.538 -19.127 -19.052 -21.293 -19.399