Investeringen

Tabel investeringen

Terug naar navigatie - Tabel investeringen

Onderstaande overzicht geeft de geraamde eindstand van het investeringsproject voor het desbetreffende jaar weer. 

(bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024
Gronden en terreinen
Natuurgronden 405 405 405 405 405
Bedrijfsterreinen
Gistpoortgebouw 1.732 1.631 1.529 1.427 1.325
Verbouwing Zeeuws museum 3.203 3.003 2.803 2.603 2.403
Verbouwing pand Schuytvlot 2.958 2.802 2.647 2.492 2.336
Wegsteunpunt Mauritsfort - - - - -
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 2.000 1.933 1.867 1.800 1.734
restant krediet 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988
Verbouwing gebouw G 1.805 1.740 1.676 1.611 1.547
Verbouwing gebouw A 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250
restant krediet -
Investeringskrediet Mauritsfort 88 79 70 62 53
restant krediet
Geactiveerde salarislasten 19 19 19 19 19
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen 1.979 1.827 1.675 1.522 1.370
Infrastructurele voorzieningen fast ferry 1.284 1.192 1.100 1.007 915
Vervangen leidingwerk aanlandingsvoorieningen 330 297 264 231 198
restant krediet -
Vervoermiddelen
Swathboten 11.663 10.766 9.869 8.972 8.075
Machines, apparaten en installaties
Mobiele telefonie 151 - - - -
IT-infrastructuur 475 356 237 118 0
restant krediet
Sharefile 124 83 41 - -
Modernisering NCV 361 323 284 246 207
restant krediet -
Investering zaaksysteem 420 315 210 105 0
restant krediet -
Investering gladheisbestrijdingsmateriaal 206 192 177 162 147
restant krediet - - - - -
Investeringskrediet laptops 180 120 60 240 180
Lapstops statenleden 104 70 35 147 111
Versterken pekelwatervoorziening 250 225 200 175 150
restant krediet -
Opbouw automatisch strooien 150 135 120 105 90
restant krediet -
Cliënt hardware 2020 480 480 360 240 120
restant krediet -
Website - 150 120 90 60
restant krediet 150 -
Investeringskrediet accespoints 60 50 40 30 20
restant krediet -
Investeringskrediet firewalls 60 45 30 15 -
restant krediet -
Overige materiële vaste activa, erfpacht
Meubilair commissiezaal 70 56 42 28 14
Totaal restantkrediet 2.138 1.988 1.988 1.988 1.988
Totaal investeringen met ec. nut 32.009 29.694 27.230 25.154 22.730
Sluiskiltunnel 39.488 29.616 19.744 9.872 -0
Sloeweg fase 1 5.044 4.526 4.008 3.489 2.971
Tractaatweg 2.932 2.706 2.481 2.255 2.030
Sloeweg fase 2 6.336 5.835 5.334 4.833 4.332
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 680 660 640 620 600
restant krediet -
N673 Zanddijk 1.100 1.100 1.100 1.064 1.027
restant krediet - - - - -
N290 Othene 1.100 1.063 1.026 990 953
restant krediet -
N652 Recreatieverdeelweg schakel 256 247 238 230 221
restant krediet -
N289 Oude rijksweg 693 670 646 622 598
restant krediet -
N258 reconstructie Absdale Hulst 307 301 292 284 275
restant krediet -
N665 Lewedorp-Arnemuiden fietspad 11 11 11 11 11
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 5.436 5.346 5.255 5.165 5.074
restant krediet -
Verharde bermen 321 305 290 274 258
restant krediet -
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 2.150 2.087 2.024 1.961 1.897
restant krediet -
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.711 1.661 1.611 1.560 1.510
restant krediet -
N256 vri bypasinstallatie Zandkreekdam 288 288 270 253 235
restant krediet -
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg 138 128 119 109 99
N290 traverse Kapellebrug 5.601 5.601 5.441 5.281 5.121
restant krediet -
N252 duiker 450 444 439 433 427
restant krediet -
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 777 754 731 708 685
restant krediet -
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 902 876 851 825 799
restant krediet -
N262 fietstunnel Maintenance Value Park - - - - -
restant krediet -
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 955 942 928 914 901
restant krediet -
N286 fietspad St. Maartensdijk 101 97 93 89 84
restant krediet -
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 515 500 485 469 454
restant krediet -
Rehabilitatie Philipsdam 2.800 2.720 2.640 2.560 2.480
restant krediet -
ivri langeweg N256 295 275 256 236 216
restant krediet -
N662 afw.Ritthemsest 400 389 377 366 354
restant krediet -
iVRI Deltaweg N256 295 275 256 236 216
restant krediet -
veilige bermen 782 1.546 2.310 3.074 2.987
restant krediet -
Afrit Kruiningen 1.200 1.200 1.166 1.131 1.097
restantkrediet - -
Traverse Boerenhol 400 400 389 377 366
restantkrediet -
Geactiveerde salarislasten - - - - -
Totaal restantkrediet - - - - -
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 83.466 72.570 61.448 50.290 38.280
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel 125.257 125.257 125.257 125.257 125.257
Aandelenkapitaal PZEM NV 568 568 568 568 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland 99 99 99 99 99
Aandelenkapitaal WSF BV (€ 1) 0 0 0 0 0
Aandelenkapitaal IFZ 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Duurzaamheidslening woningverbetering 1.380 1.230 1.080 930 780
Fortis belegging 1.379 984 624 309 147
Totaal Financiele vaste activa 136.683 136.139 135.628 135.163 134.851