De beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen worden vastgesteld.