Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(bedragen x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel
Toevoegingen 14.774 14.269 12.498 12.742 13.401
Onttrekkingen 18.381 18.406 18.313 18.343 18.434
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Eind
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Dekkingsreserve Mauritsfort
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 95 95 - - -
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 67 67 67 67 67
Reserve Marinierskazerne
Toevoegingen 500 317 317 317 317
Onttrekkingen - - - - -
Dekkingsreserve gebouw G
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 24 71 71 71 71
Dekkingsreserve N286
Toevoegingen 200 - - - -
Onttrekkingen 0 20 20 20 20
Dekkingsreserve N652 recreatieverdeelweg schakel
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 9 9 9 9 9
Dekkingsreserve NCV
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Dekkingsreserve IT-infrastructuur
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 100 100
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
Toevoegingen 125 100 - - -
Onttrekkingen - 15 15 15 15
Totaal structurele toevoegingen 15.599 14.686 12.815 13.059 13.718
Totaal structurele onttrekkingen 19.404 19.510 19.322 19.352 19.443
Saldo (negatief is afname reserve) -3.806 -4.825 -6.508 -6.294 -5.726