Investeringen

Tabel investeringen

Terug naar navigatie - Tabel investeringen
(bedragen x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023
Gronden en terreinen
Herrinrichting abdijplein 23 - - - -
Bedrijfsterreinen
Gistpoortgebouw 1.834 1.732 1.631 1.529 1.427
Verbouwing Zeeuws museum 3.403 3.203 3.003 2.803 2.603
Verbouwing pand Schuytvlot 3.113 2.957 2.802 2.647 2.492
Wegsteunpunt Mauritsfort 95 - - - -
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 12 1.933 1.867 1.800 1.734
restant krediet 1.988
Verbouwing gebouw G 1.916 1.851 1.787 1.722 1.657
Verbouwing gebouw A - 1.317 1.271 1.224 1.177
restant krediet 1.364
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen 2.131 1.979 1.826 1.674 1.522
Infrastructurele voorzieningen fast ferry 1.377 1.284 1.192 1.100 1.008
Vervangen leidingwerk aanlandingsvoorieningen - 117 104 91 78
restant krediet 130
Vervoermiddelen
Swathboten 12.560 11.663 10.766 9.869 8.972
Machines, apparaten en installaties
Mobiele telefonie 295 158 - - -
restant krediet 22
IT-infrastructuur 403 378 252 126 -
restant krediet 101
Sharefile 124 82 41 -0 -0
Modernisering NCV 133 295 256 218 179
restant krediet 200
Investering zaaksysteem 424 420 315 210 105
restant krediet 101
Investering gladheisbestrijdingsmateriaal 225 210 195 180 165
Investeringskrediet laptops - 188 125 63 -
restant krediet 250
Lapstops statenleden - 95 42 -11 83
restant krediet 148
Overige materiële vaste activa, erfpacht
Marinierskazerne 15.151 21.029 21.029 21.029 21.029
restant krediet 4.363
Totaal investeringen met ec. nut 51.885 50.892 48.503 46.272 44.229
Sluiskiltunnel 49.360 39.488 29.616 19.744 9.872
Sloeweg fase 1 5.161 8.942 8.048 7.153 6.259
restant krediet 4.675
Tractaatweg -728 9.461 8.734 8.006 7.278
restant krediet 10.917
Sloeweg fase 2 1.772 13.780 12.720 11.660 10.600
restant krediet 13.068
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 31 680 660 640 620
restant krediet 669
N673 Zanddijk 45 1.100 1.100 1.100 1.063
restant krediet 1.055
N290 Othene 1.100 1.100 1.063 1.027 990
restant krediet 1.051
N652 Recreatieverdeelweg schakel 246 247 239 230 221
restant krediet 10
N289 Oude rijksweg 641 669 645 621 598
restant krediet 52
N258 reconstructie Absdale Hulst -40 190 185 179 174
restant krediet 236
N665 Lewedorp-Arnemuiden fietspad 11 11 - - -
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 1.285 5.436 5.345 5.255 5.164
restant krediet 4.151
Verharde bermen 470 456 442 428 414
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 10 2.087 2.024 1.961 1.898
restant krediet 2.141
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.563 1.665 1.622 1.580 1.537
restant krediet 145
N256 vri bypasinstallatie Zandkreekdam -0 245 228 210 193
restant krediet 263
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg 0 132 123 113 104
restant krediet 141
N290 traverse Kapellebrug -0 834 809 785 760
restant krediet 859
N252 duiker 0 344 339 335 331
restant krediet 348
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 800 777 754 731 709
Oesterdam rotonde Speelmansplaten - 1.800 1.774 1.749 1.723
restant krediet 900
N262 fietstunnel Maintenance Value Park - 437 424 411 399
restant krediet 450
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis - 700 690 680 670
restant krediet 350
N286 fietspad St. Maartensdijk 100 97 94 91 89
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 530 515 500 485 469
Totaal investeringen met maatsch. nut 102.787 91.195 78.179 65.174 52.133
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel 125.257 125.257 125.257 125.257 125.257
Aandelenkapitaal PZEM NV 568 568 568 568 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland 99 99 99 99 99
Aandelenkapitaal Zeeuws participatiefonds 200 200 200 200 200
Risicodekkings Zeeuws Participatiefonds -200 -200 -200 -200 -200
Aandelenkapitaal WSF BV (€ 1) 500 500 500 500 500
Aandelenkapitaal IFZ 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Duurzaamheidslening woningverbetering 1.830 1.680 1.530 1.380 1.230
Fortis belegging 2.390 1.932 1.538 1.177 862
Totaal Financiele vaste activa 131.894 131.286 130.742 130.231 129.766