De uitwerking van de 8 programmalijnen uit de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region’ faciliteren we door lobby activiteiten en medefinanciering van haalbaarheidsstudies en pilot/demoprojecten.