• Afstemming van de regionale economische agenda’s o.m. via 4 gezamenlijke programmateambijeenkomsten en 2 ontmoetingen van de Economic Board Zeeland en West-Brabant en provincie Noord-Brabant. Hierbij o.m. aandacht voor de regiodeals en de strategische agenda’s van de regionale economische clusters.
  • Voorbereiding en verslaglegging programmateam en de meeting of the boards.
  • Inbreng in totstandkomingsproces programma OP-Zuid (post 2020) vanuit perspectief afstemming West-Brabant en Zeeland
  • Signaleren van relevante regionale, provinciale, nationale en EU netwerken.