Voortkomend uit het investeringsprogramma ZiS 1.0 waarin wordt ingezet op het versterken van de bovenregionale samenwerking wordt tussen de provincies een bestuursarrangement opgesteld waarin de onderwerpen worden afgesproken waarop de regio en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen intensief met elkaar op samenwerken door middel van kennisoverdracht (zoals op het gebied van financiering) en gezamenlijke projectopwerking.