We stellen met de partners de regionale uitvoeringsagenda vast  gebaseerd op de doelen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.