• In beeld brengen toeristische mobiliteitsstromen via Europees project MOVE, met Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT), Walcherse gemeenten, UGent
  • Vanuit het Europees project MOVE ten minste drie pilots duurzame mobiliteit uitvoeren.
  • Faciliteren en eventueel uitvoeren innovatieve mobiliteitsconcepten (verdere verdieping samenwerking gemeenten)
  • Status vijfsterrenfietsprovincie verder verstevigen. Uitwerken en uitvoeren belevingsconcepten (bijvoorbeeld Fietsen op het Strand, faciliteren en begeleiden transitie LF routes naar iconische routes, uitvoeren afspraken Rondje Pontje en verdere uitrol project bikesharing).