In de RES is per sector onderbouwd hoe we het beoogde einddoel bereiken van 49% CO2-emissiereductie in 2030 (en 80-95% reductie in 2050).