• In samenwerking met gemeenten komen tot pilots voor integratie van  openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
    • Verdere ontwikkeling deelconcepten ‘van bezit naar gebruik’: autodelen (e-mobilitypark), fietsdelen (fietshubs).
    • Gebiedsgericht faciliteren van kleinschalige mobiliteitsinitiatieven (vervolg op regio-aanpak Schouwen-Duiveland)
    • Smart Mobility: transitie-pad opstellen naar autonoom vervoer in Zeeland