• Uitvoering SAIL (Europees project: Stay Active and Independant for Longer) (tot juli 2020);
  • Stimuleren van nieuwe crossectorale initiatieven op het gebied van Natuur (gezond naar buiten), Sport en bewegen (gezond bewegen), Food (gezonde voeding), Recreatie (gezond recreëren) en/ of Vitaliteit/preventie (gezond blijven).
  • Opvolgen van de in 2019 met door Impuls verleende vouchers ondersteunde initiatieven.
  • Uitvoering programma Jong Leren Eten via  IVN en De Zilte Academie Zeeland t.b.v. stimuleren gezonde voeding voor de jeugd/ jongeren (inwoners en recreanten)