• over het uitvoeren van onderzoek,
  • geven van advies
  • organiseren van themabijeenkomsten over ontwikkelingen die gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers;