• Inzetten op totstandkoming van de Gebiedsvisie Veerse Meer als bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie.
  • Bewaken van inbreng van gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers voor visies op de randen van de Deltawateren (Oosterschelde, Grevelingen, Westerschelde) ten behoeve van inbreng in de Zeeuwse Omgevingsvisie.