• Het uitwerken en het uitvoeren van het projectplan zeer zorgwekkende stoffen;
  • Het meewerken aan de totstandkoming van het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit;
  • Het bepalen of tot uitbreiding van het Zeeuwse luchtmeetnet gekomen moet worden.