We maken prestatieafspraken over de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan "Ambities realiseren!". Hoofddoel is het realiseren en faciliteren van “de plek voor innovatie in Zeeland”: waarbij in een periode van 5 jaar er minimaal 500 tot 700 nieuwe arbeidsplaatsen worden gerealiseerd en minimaal 25 innovatieve projecten zullen worden geïnitieerd tussen bedrijven, kennisinstellingen en /of overheden.