Het verder ontwikkelen en onderhouden van een digitaal platform waarmee de marketingorganisatie ondersteunt wordt. Onderdeel hiervan is een website waar informatie over werken, studeren, wonen en recreëren vindbaar is.