• Aan de hand van concessiebeheertool Connexxion aansturen op een vraaggerichte invulling van de concessie van voldoende kwaliteit
    • Verbeteren kwaliteit haltevoorzieningen (uitvoering nieuwe subsidieregeling)
    • Verbeterplan voor lopende concessie realiseren (duurzame bussen, meer scholierenvervoer, nieuw betaalsysteem)