Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In 2019 hebben er geen toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaatsgevonden.