2.7 Grondbeleid

Het Nazorgfonds heeft geen gronden en daarom is paragraaf grondbeleid niet van toepassing.