Programmaverantwoording

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

In de begroting van het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland zijn geen afzonderlijke programma’s gedefinieerd waardoor alle middelen gerubriceerd worden onder de algemene dekkingsmiddelen. Zie volgende paragraaf.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo van de financieringsfunctie

 

Omschrijving Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Algemene dekkingsmiddelen: Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van de financieringsfunctie
samenhangend met activa 621.905 621.905 621.905 - 1.361.975 1.361.975
samenhangend met passiva 621.905 -621.905 621.905 615.887 -615.887
Totaal saldo van de financieringsfunctie 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088