2.3 Onderhoud kapitaalsgoederen

Deze paragraaf is niet van toepassing omdat er geen kapitaalgoederen aanwezig zijn in het Nazorgfonds.