Gebeurtenissen na balansdatum

COVID-19

Het coronavirus houdt de maatschappij in haar greep en dit zal – naar verwachting – de komende tijd ook zo blijven.  De gevolgen van het coronavirus en de vanuit de regering getroffen (ingrijpende) maatregelen raken nagenoeg alle sectoren. De effecten van de aanpak van het coronavirus zal, gezien de aard en doelstellingen van het Nazorgfonds, een beperkte invloed hebben op  de uitvoering en besluitvorming binnen het Fonds, maar de financiële impact is op dit moment onmogelijk goed in te schatten. 

De gevolgen op de aandelenmarkten, als gevolg van de corona-crisis, kan gevolgen hebben voor de waarde van de beleggingsportefeuille van het Fonds. Het risico van een te sterkte daling van de waarde van de portefeuille ligt uiteindelijk bij de Provincie Zeeland.