Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Omschrijving Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal programma's - - - - - - - - -
Algemene dekkingsmiddelen: - - - - - - - - -
Saldo van de financieringsfunctie 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088
Heffing voor de vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Totaal saldo van baten en lasten 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - - - - - - - - -
Het gerealiseerde resultaat 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088