Bezoldiging topfunctionarissen

Conform het reglement, artikel 1.6 voor het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland zijn de gedeputeerde financiën en de gedeputeerde bodem van de Provincie Zeeland onbezoldigd belast met het beheer van het fonds.

De Wet Normering Topinkomens is niet van toepassing op politieke bestuurders.

Naam top functionaris 

 Functie

J. de Bat

Gedeputeerde financiën

B.L.L. van der Velde

Gedeputeerde bodem