2.6 Verbonden partijen

Deze paragraaf is niet van toepassing omdat er geen verbonden partijen zijn.