Sitemap

 1. Blz. 1 Sociaal jaarverslag 2021
  1. Blz. 2 Sociaal jaarverslag 2021
  2. Blz. 3 Onderwerpen
   1. Blz. 4 Ab en Luuk aan het woord
    1. Blz. 5 Ab en Luuk aan het woord
   2. Blz. 6 Samen werken aan het beste voor Zeeland
    1. Blz. 7 Zeeland Live + Work
   3. Blz. 8 Werken voor Provincie Zeeland
    1. Blz. 9 Met 650 collega’s, samen sterk voor Zeeland
    2. Blz. 10 Werken aan wettelijke taken
    3. Blz. 11 Werken aan maatschappelijke vraagstukken
    4. Blz. 12 Dag en nacht turen over het water
    5. Blz. 13 “Kunst kan Zeeland nieuwe verhalen en nieuwe perspectieven geven.”
    6. Blz. 14 “Alles wat we bij de Provincie Zeeland doen staat erin; Cultuur, wegen, milieu, natuur, echt alles!”
   4. Blz. 15 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
    1. Blz. 16 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
    2. Blz. 17 Maatschappelijk verantwoord inkopen
    3. Blz. 18 De Provincie Zeeland kan een verschil maken door bewust in te kopen!
    4. Blz. 19 “Iedere kilometer moet een ‘groene’ zijn.”
   5. Blz. 20 2021 in cijfers
    1. Blz. 21 Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers
    2. Blz. 22 Verdeling man-vrouw
    3. Blz. 23 Leeftijdsopbouw
    4. Blz. 24 Verdeling dienstverbanden
    5. Blz. 25 Mobiliteit & Flexibiliteit
    6. Blz. 26 Stages
    7. Blz. 27 Externe inhuur
    8. Blz. 28 Individueel keuzebudget
    9. Blz. 29 Zorg- en ouderschapsverlof
    10. Blz. 30 Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet
    11. Blz. 31 Verzuim
    12. Blz. 32 Vergoeding woon-werkverkeer
    13. Blz. 33 Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget
    14. Blz. 34 Integriteitsmeldingen
    15. Blz. 35 Meldingen vertrouwenspersoon
    16. Blz. 36 Vragen aan de ondernemingsraad
   6. Blz. 37 Werken bij Provincie Zeeland
    1. Blz. 38 Vernieuwing is van alle dag
    2. Blz. 39 Monique en Marjolijn ondersteunen iedereen op de Abdij!
    3. Blz. 40 Gido en Peter zagen hun (druk)werk veranderen
   7. Blz. 41 Leren en ontwikkelen
    1. Blz. 42 Investeren in ons huidig personeel
    2. Blz. 43 Investeren in toekomstig personeel
    3. Blz. 44 De lerende organisatie
    4. Blz. 45 Nieuwe medewerkers
   8. Blz. 46 2021: Een kersverse ondernemingsraad!
    1. Blz. 47 De voorzitter en vicevoorzitter aan het woord
   9. Blz. 48 Colofon
    1. Blz. 49 Colofon
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap