Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Terug naar navigatie - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons bin zuunig. En daarmee bedoelen we zuinig op onze provincie en op de Zeeuwen. We hechten daarom veel waarde aan duurzaamheid en dragen zorg voor mens en milieu. Voor nu en in de toekomst. Om die reden is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verankerd in ons werk voor de provincie en in onze bedrijfsvoering. We houden bij de uitvoering van ons werk rekening met onze omgeving. We zoeken continu naar haalbare stappen om maatschappelijke verantwoord ondernemen vorm te geven. Zo investeren we in duurzame ontwikkelingen en technieken. Dat we daarin vooruitstrevend zijn blijkt bijvoorbeeld uit onze aanpak voor inkopen en duurzaam reizen. We laten graag enkele medewerkers aan het woord die zich hiermee bezig houden. Verderop lees je hoe Lilian Baken en Ron de Bruijn samenwerken aan schoon, gezond en slim reizen. Hoe we als provincie en als organisatie bijdragen aan minder CO2 uitstoot door vervoer. 

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Terug naar navigatie - Maatschappelijk verantwoord inkopen

Als Provincie wegen we de maatschappelijke gevolgen mee in de bedrijfsvoering, inkoop van projecten en services. Samen met andere overheden ondertekenden we eind 2016 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Het Manifest liep tot 2021, is daarna verlengd en wordt vernieuwd in 2022. Het biedt handvatten om duurzame doelen te behalen waarbij oog is voor vernieuwing en de lokale economie. Bijvoorbeeld het verminderen van CO2-uitstoot en de overgang naar een circulaire economie. Maar ook het voorkomen van schendingen van de mensenrechten in de productieketen en ‘social return’. Met dit laatste bedoelen we het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo vinden we bijvoorbeeld circulair en biobased inkopen belangrijk. 

Samen met marktpartijen, onze inkopers en beleidsmedewerkers en die van de gemeentes en Rijkswaterstaat stelden we een MVI plan op. Dit plan is in 2021 vastgesteld. De basis voor het plan zijn de provinciale beleidsdoelen die zijn vertaald naar de zeventien werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Zoals, een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Met deze werelddoelen maakt Provincie Zeeland de gevolgen van haar inkopen zichtbaar.

Lees hieronder meer over hoe onze inkoopadviseurs Chelsea Douwes en Kim Barentsen bijdroegen aan innovatief duurzaam inkopen van onze organisatie. Ook vertellen zij hoe onze organisatie afgelopen jaar daarvoor in de prijzen viel bij de Procura+ Awards. 

De Provincie Zeeland kan een verschil maken door bewust in te kopen!

Terug naar navigatie - De Provincie Zeeland kan een verschil maken door bewust in te kopen!

Een wand van oude visserskleding en stoelen van petflessen. Twee elementen die je terugvindt in de inrichting van het Provinciehuis. Producten die goed voor het milieu zijn en met respect voor de omgeving gemaakt. Steeds meer producten en diensten die de Provincie Zeeland inkoopt zijn duurzaam. Hiermee voldoen we aan onze verplichting om te streven naar een duurzame samenleving. Daarnaast geven we het goede voorbeeld.

Kim Barentsen en Chelsea Douwes van het team Inkoop houden zich bezig met maatschappelijk verantwoord inkopen. Chelsea: “Provincie Zeeland koopt al best lang maatschappelijk verantwoord in. We kijken niet alleen naar de prijs. Maar ook naar de effecten op het milieu en de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan eerlijke lonen als we iets uit het buitenland inkopen.”

Provincie Zeeland ondertekende het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen als één van de eerste overheden in 2016. Toen Chelsea bij team Inkoop kwam heeft ze zich op deze klus gestort. Een jaar later kwam Kim bij het team. Samen richten ze zich op maatschappelijk verantwoord inkopen. Kim: “We kijken eerst of medewerkers zelf ideeën hebben over wat ze waar willen inkopen. Vervolgens ondersteunen we waar dat nodig is. Bij bestaande contracten met leveranciers, die we meestal voor vier jaar afsluiten, hebben we ook gekeken hoe we beter kunnen inkopen. We kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn voor het nieuwe contract.” 

Chelsea: “De markt gaat er ook steeds meer in mee en houdt rekening met de nieuwe eisen die we stellen. Natuurlijk gaan we als overheid voor de beste prijs-kwaliteit verhouding. Maar, daarnaast kijken we ook naar de gevolgen voor onze omgeving. Zo kunnen we samen het verschil maken! Soms doen we proefprojecten om zo de markt de kans te geven om hun producten te ontwikkelen.” Kim vult aan: “Een goed voorbeeld daarvan zijn de schrikhekken die bij het project ‘verdubbeling Tractaatweg’ staan. Deze zijn van biobased materialen, net als de reflectorpaaltjes bij rotonde Sint Anna ter Muiden.” 

Kim en Chelsea hebben samen met het Platform maatschappelijk verantwoord inkopen een plan geschreven. Kim organiseerde gesprekken met experts, andere overheden en marktpartijen. Met deze gesprekken, de provinciale beleidsdoelen en de Duurzame Ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties schreef Chelsea het plan. De samenwerking verloopt goed en ze vullen elkaar goed aan. Chelsea: “Kim is heel precies en nauwkeurig en ze kan dingen heel goed organiseren, plannen en uitvoeren.” Kim: “Chelsea is creatief en kan dingen uitdenken. Ze heeft overal ideeën bij.”

Het plan van de Provincie is niet onopgemerkt gebleven. Kim: “Vorig jaar hebben we de Procura+ prijs gewonnen. Procura+ is een Europees platform waarop overheden kennis en ervaringen over inkoop en aanbesteden kunnen delen. We hebben ons plan bij het platform ingediend. De jury vond het plan erg vernieuwend. Doordat beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en inkopers samen hebben meegedacht, staat iedereen achter het plan en sluit de theorie goed aan op de praktijk. Hierdoor hebben we deze prijs gewonnen.”

Beiden  kennen de markt steeds beter. Iedereen lijkt bewuster te zijn over de oorsprong van producten. Provincie Zeeland kan de nieuwe initiatieven op de markt aansporen door vanuit de overheidsrol als koploper te investeren.

Kim & Chelsea: "Provincie Zeeland koopt al best lang maatschappelijk verantwoord in.”

Kim Barentsen en Chelsea Douwes voor de GS zaal in het Provinciehuis

 

“Iedere kilometer moet een ‘groene’ zijn.”

Terug naar navigatie - “Iedere kilometer moet een ‘groene’ zijn.”

Schoon, gezond en slim reizen. Provincie Zeeland is volop bezig met nieuwe vormen van mobiliteit. Daarbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Eén van de opgaven van de Provincie Zeeland is om de uitstoot van schadelijke gassen naar beneden te krijgen. Het doel van de Regionale Energiestrategie Zeeland is voor 2030 49% minder CO2 uit te stoten bij zakelijke reizen.

Ron de Bruijn is dagelijks aan het werk met projecten voor meer slimme mobiliteit in Zeeland. Belangrijkste vraag: hoe kom je zo efficiënt en zo slim mogelijk van A naar B in Zeeland zonder het milieu zwaar te belasten? Ron: “Door nieuwe technologie en het steeds slimmer organiseren van vervoer krijgt de regionale mobiliteitsstrategie vorm.”

Lilian Baken-Dekker van het team Personeel & Organisatie kreeg begin van dit jaar ook de vraag aan de slag te gaan met duurzaam reizen. Maar dan voor de Provincieambtenaren, voor zowel het woon-werkverkeer als de dienstreizen. Het is logisch om de kennis van Ron over slimme mobiliteit en Lilians kennis over personeelsregelingen te combineren.

Lilian en Ron werkten samen met verschillende andere collega’s uit de organisatie en ook met de collega’s van de afdeling Facilitair. Zij zorgen ervoor dat het provinciale wagenpark duurzamer wordt met hybride en elektrische auto’s. “Er zijn veel mooi projecten in Zeeland voor duurzame mobiliteit. Het kan niet dat een ambtenaar van de Provincie Zeeland dan met een diesel of benzine daarheen rijdt. Wat je voor de inwoners doet moet je zelf ook doen.” vertelt Ron. 

Provincie Zeeland moedigt haar medewerkers nadrukkelijk aan naast efficiënt ook gezond te reizen. In 2020 was Lilian vanuit haar rol het gebruik van de fiets gaan promoten. Ze sloot aan bij de gedragscampagne Love to ride van een collega en zorgde voor een aantrekkelijke fiscale regeling. “Door de coronapandemie was het openbaar vervoer opeens minder in trek, dus werd de fiets meer populair.” vertelt Lilian. De campagne resulteerde in een Award voor het meest fietsvriendelijke bedrijf! Lilian: “We hebben douches voor de medewerkers voor na een barre fietstocht en er zijn oplaadpunten en veel overdekte parkeerplaatsen voor de fietsen op het terrein.” 

Dit jaar lag de focus op vervoer delen. Er zijn al veel deelauto’s in Zeeland en het zou mooi zijn als de Provincie Zeeland daaraan meedoet. Dat heeft voordelen, want een auto die de Provincie Zeeland gebruikt rijdt dan niet meer alleen tijdens werktijd. Ook hoeven de werknemers niet meer naar Middelburg om een auto op te halen. In 2022 moet dit project starten. 

Met de nieuwe technieken en slimme communicatie zullen we in de toekomst meer naar deelvervoer gaan. Het is inspirerend om alle nieuwe ontwikkelingen en ideeën te bestuderen en Zeeland voor die toekomst klaar te maken. We werken aan slimmere mogelijkheden voor vervoer. Er komt in de loop van 2022 een MaaS app (Mobility as a Service), zodat mensen hun reis zo efficiënt mogelijk kunnen plannen. Medewerkers van de Provincie Zeeland zien in hun app hoe ze het best kunnen reizen en wat ze vergoed krijgen van de werkgever. “Bijvoorbeeld, een ambtenaar wil vanuit zijn woonplaats, een Zeeuws dorpje, naar de Abdij in Middelburg. Dan raadt de app bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde deelauto aan tot aan de rand van Middelburg. Daarna kun je een deelfiets gebruiken om naar de plaats van je bestemming te gaan. Mocht je na je werk nog even langs de supermarkt in Vlissingen rijden dan kan dat uiteraard. De extra gereden kilometers komen dan voor eigen rekening.” vertelt Ron. Met deze aanpak streeft Provincie Zeeland ernaar om vanaf 2024 volledig duurzaam te reizen.

Ron & Lilian: "Er zijn zoveel mooie projecten in Zeeland voor duurzame mobiliteit. Het kan niet dat een ambtenaar van de Provincie Zeeland dan met een diesel of benzine motor daarheen rijdt.”

Ron de Bruijn en Lilian Baken-Dekker op het Abdijplein