Ab en Luuk aan het woord

Ab en Luuk aan het woord

Terug naar navigatie - Ab en Luuk aan het woord

Het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Dat is waar Provincie Zeeland zich hard voor maakt. Onze medewerkers maken daarin iedere dag het verschil. In het Sociaal Jaarverslag 2021 laten we graag zien wat werken bij Provincie Zeeland betekent. Niet alleen in cijfers, maar juist door onze medewerkers aan het woord te laten. 

Zo lees je in ons sociaal jaarverslag over Edwin die bij de Nautische Centrale Vlissingen werkt. Hij bedient met zijn collega’s 24 uur per dag onze bruggen en sluizen. Over Berbel die werkt aan vernieuwing in de cultuursector. Over Gido en Peter die de ontwikkeling meemaakten van papier naar digitaal werken en hun (druk)werk zagen veranderen. Of over Frans en Iris, die samen met elf medewerkers de nieuwe ondernemingsraad vormen. 

Net als 2020 was 2021 een bewogen jaar vanwege corona. Het vroeg van onze medewerkers flexibiliteit. Flexibiliteit om in te spelen op veranderingen. Flexibiliteit om werk op te vangen bij uitval van een collega. Het thuis- en digitaal (samen) werken werd het nieuwe normaal. We zochten naar nieuwe mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. Samen hebben we dat voor elkaar gekregen. Samen maakten we in 2021 verschil. Door bij te dragen aan de maatschappelijke doelen die we nastreven voor onze provincie. En daar zijn we trots op. 

Onze medewerkers staan elke dag weer klaar voor het werk. En niet onbelangrijk ook voor elkaar!

Provinciesecretaris – algemeen directeur, Ab Smit
Directeur programma’s en projecten, Luuk Prevaes 

Maart 2022

Directeuren Ab Smit en Luuk Prevaes op Abdijplein