Colofon

Colofon

Terug naar navigatie - Colofon

Uitgave
Provincie Zeeland
Regieteam Sociaal Jaarverslag

Fotografie
Beeldbank Provincie Zeeland
Mechteld Jansen

Teksten
Provincie Zeeland vindt begrijpelijke taal belangrijk. We hebben dit sociaal jaarverslag zo helder mogelijk geschreven, zodat voor de lezer direct duidelijk is wat we bedoelen. Toch iets onduidelijk?
Laat het ons weten via communicatie@zeeland.nl onder vermelding van Direct Duidelijk.

PrePress en Print
Provincie Zeeland

Bezoekadres
Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK Middelburg

Contact
po@zeeland.nl
communicatie@zeeland.nl

Alle foto’s en interviews zijn conform de geldende coronamaatregelen tot stand gekomen.

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 22 maart 2022